Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

sann
2039 7850 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaramoneska ramoneska
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaramoneska ramoneska
5619 fb82 500
Reposted fromdivi divi viaramoneska ramoneska
sann
1577 2cd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaramoneska ramoneska
sann
sann
Reposted frombluuu bluuu viaramoneska ramoneska
sann
0356 6659 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viacytaty cytaty
2287 0590
Reposted fromunco unco viahelenburns helenburns
2798 603e 500
Reposted fromdivi divi viahelenburns helenburns
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

0140 f440 500

viirgo:

relaxing times, reading art books

sann

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
sann
Reposted frombluuu bluuu viaramoneska ramoneska
sann
sann
6309 75d6
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaramoneska ramoneska
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaramoneska ramoneska
0987 6f21 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaramoneska ramoneska
sann
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...